Sale

CNC Torque Tube With Bearings

Dhs. 70.00 Dhs. 50.00

Product Description

Contents:
  • Bearing (Ø8x14x4mm) x2
  • Torque tube head x2
  • bearing holder x2
  • Oring x4
  • Torque tube x1(Ø6.7x8x848mm) x1
  • M2x12 Alloy Socket Head Cap Screw x2
  • Nylon Lock Nut (N2x4L) x2